نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای روح بخش "ندبه " درمدارس حضرت مریم ومسعود فاتح

برگزاری دعای روح بخش "ندبه " درمدارس حضرت مریم ومسعود فاتحآئین فرهنگی دعای فیض بخش ندبه  روز جمعه با شرکت اولیا، دانش آموزان وجمعی ازمسئولین مدیریت ناحیه دو دردبستان های دخترانه حضرت مریم ومسعود فاتح برگزارشد .