نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای روح بخش ندبه "دبیرستان دخترانه محمد رسول الله "

برگزاری دعای روح بخش ندبه "دبیرستان دخترانه محمد رسول الله "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

همزمان با بیست وسومین روز ازایام رجب المرجب ،ماه غفران ،بخشش ورحمت الهی باحضور مسئولینی از مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از اولیا ودانش آموزان دعای روح بخش "ندبه جمعه"  دردبیرستان دخترانه محمدرسول الله برگزار گردید.