نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری خیمه های معرفت دردبستان دخترانه رضوان

برگزاری خیمه های معرفت دردبستان دخترانه رضوان


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تقویت معرفت وآشنائی بیشتر با فلسفه ی انتظار وظهور حضرت صاحب الزمان (عج) با حضور معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو طی برنامه ای وزین از برپائی  خیمه ی معرفت دبستان دخترانه رضوان رونمائی شد. طباطبائی دراین مراسم ضمن تشکر از فعالیت های فرهنگی دینی  دبستان رضوان دانش آموزان را به مشارکت بیشتر در تحقیق وبررسی  ابعاد مقوله انتظار وامام شناسی توصیه نمود.