نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ختم قرآن در دبیرستان دخترانه اسحاقیه

برگزاری ختم قرآن در دبیرستان دخترانه اسحاقیهدر آستانه هفته وحدت ويژه برنامه ختم قرآن كريم همراه با سخنراني "سركار خانم عمادي " درزمینه  احترام به پدر و مادر همراه باپذيرايي در نمازخانه دبيرستان اسحاقيه برگزار شد.با توجه به درگذشت والده سركار خانم عمادي ،دانش آموزان ثواب ختم قرآن را به روح اين مرحومه هديه كردند.