نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی گروه بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه دو

برگزاری جلسه ی گروه بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه دوباحضورمعاون سوادآموزی استان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر اعضاء ،جلسه ی گروه بهبود کیفیت سوادآموزی  با دستور کار کیفیت بخشی به امر سوادآموزی درمحل سالن اجتماعات مدیریت ناحیه دو برگزارشد.

منصور ارجمندی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ضمن تبریک میلاد ثامن الاحجج   حضرت علی بن موسی الرضا (ع)  وتشکر ازحضور مدعوین با اشاره به  فعالیت های سواد آموزی وبا توجه به تاکیدات وزیر آموزش وپرورش بحث سواد آموزی  را یکی از وظایف مهم مدیریت  برشمرد وبرهرگونه  همکاری درجهت توسعه وضعیت بی سوادی اولیاء دانش آموزان ورسیدن  به  نقطه  مطلوب  تاکید نمود. 

مرآت امین اترعایا معاون سواد آموزی استان نیز دراین جلسه  با تبریک میلاد شمس الشموس امام هشتم (ع) ضمن  توصیه موکد به شتاب بخشی  در امر سوادآموزی و تعامل افزایی بیشتر دستگاه های مرتبط  بر تشکیل اتاق فکر سوادآموزی ،بازبینی وتجدید نظر بعضی قوانین ودستور العمل های دست وپا گیر، توسعه جامعه هدف،تشدید نظارت و تنوع بخشی به فعالیت های مراکز محلی c.l.c )) تاکید کرد.

همچنین خدیجه کریمی رئیس اداره نهضت سوادآموزی ناحیه دو دراین جلسه بتفضل گزارشی از اهم فعالیت های کمی وکیفی سوادآموزی را تشریح وخواستار حل مسائل ومشکلات مربوطه شد.وی رشد قبول شدگان درسال تحصیلی 95-94ناحیه دو را 88درصد اعلام وتمرکزبر برنامه های کیفی بخشی ،تصمیم سازی ،مدیریت برنامه ها ،مشارکت جویی وجهت دهی به فعاالین پالایش دهنده ، نظارت شایسته بر عملکرد آموزش دهندگان وتوانمندسازی آنان وجذب کم سوادان وبیسوادان را از مهمترین برنامه های سوادآموزی درسال تحصیلی آتی برشمرد.

گفتنی است درادامه هریک از اعضاء نقطه نظرات وتوصیه هایی در زمینه کیفیت ،تعمیق بخشی ، شتاب دهی وپیگیری مصوبات کارگروه بیان نمودند.