نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مدیران هنرستان های فنی حرفه ای وکاردانش ناحیه دو

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مدیران هنرستان های فنی حرفه ای وکاردانش ناحیه دوباحضورمدیرآموزش وپرورش ،معاون آموزش متوسطه کارشناس فنی حرفه ای ناحیه دو ،با هدف هماهنگی ،همگرایی وهمفکری بیشتر جلسه ی هم اندیشی مدیران هنرستان های فنی حرفه ای وکاردانش ناحیه دوتشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو منصورارجمندی مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو در این جلسه با اشاره به کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی خواستاربهسازی دربخش های  فضا نیروی انسانی وامکانات مطلوب هنرستان ها شد.

در ادامه حسین کهدویی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو ضمن قدردانی از زحمات مدیران در همراهی وهمگامی با برنامه های آموزش وپرورش درخصوص  بخشنامه ها ،شیوه نامه ها ی آموزشی  ، ارتقای کیفیت آموزشی  وتوجه به مسائل ومشکلات هنرجویان نقطه نظراتی را متذکرشد. درپایان مدیران نقطه نظرات مسائل ومشکلات جاری هنرستان ها وتوصیه های آموزشی را بیان کردند.