نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت:

باحضور مدیرآموزش وپرورش،معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو ودیگر همکاران حوزه ابتدایی جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی دردبستان هشتم شهریوربرگزارشد.

منصورارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دراین جلسه با تسلیت ایام شهادت سالار وسرورشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مدیران را به کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل آموزش توصیه نمود.درادامه اهم طرح ها، برنامه ها ورئوس مطالب مرتبط با آموزش وآخرین شیوه نامه ها ودستورالعمل های آموزش ابتدایی به اطلاع مدیران رسانیده شد. همچنین طرح تدبیر دراین جلسه موردتبیین وتشریح قرارگرفت ودرپایان ازمدیران برتردرزمینه ی اجرای طرح ها وبرنامه وطرح تدبیر با اهدای لوح سپاس وتندیس تجلیل شد.