نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی آموزش بزرگسالان ویژه اتباع سوادآموزی ناحیه دو

برگزاری جلسه ی هم اندیشی آموزش بزرگسالان ویژه اتباع سوادآموزی ناحیه دودر راستای شناسایی ، جذب و آموزش بزرگسالان بی سواد نهضت سواد آموزی  وِیژه اتباع  باحضور خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو ،کارگرزاده رابط سوادآموزی و سعیدی نماینده ی اتباع جلسه ی همگرایی وهمفکری جهت سواد آموزی اتباع خارجی با رویکرد عدالت آموزشی درمحل دفتر سوادآموزی ناحیه دو برگزارشد.

دراین جلسه درخصوص تدوین برنامه عملیاتی و تكمیل پایگاه اطلاعات ا تباع خارجی بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد.وطرفین درزمینه شتاب بخشی به سوادآموزی اتباع گفتگو نمودند. شایان ذکراست برگزاری كارگاه های  تخصصی حرفه ،مهارت آموزی سواد سنجی، كاهش قدر مطلق بی سوادی درگروه سنی هدف و مدیریت منابع و مصارف واجرای متعادل برنامه ازدیگر نتایج این برنامه ی فرهنگی است.