نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هماهنگی هفته مشاغل

برگزاری جلسه ی هماهنگی هفته مشاغلدرراستای  آشنایی دانش‌آموزان با شاخه‌ها، رشته‌های تحصیلی و مشاغل موجود در جامعه باحضور جمعی از مسئولین آموزش وپرورش در خصوص برنامه ریزی هفته مشاغل تصمیم گیری شد.

دراین  جلسه که مدیران هنرستان های کاردانش و فنی حرفه ای نیز حضور داشتند " ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو " "مهندس قلعه گر " رئیس اداره کاردانش وفنی حرفه ای  اداره کل "حسین کهدوئی معاون آموزش متوسطه  ناحیه دو " درخصوص ضرورت توجه بیشتر به هدایت تحصیلی ،وشناخت رشته ها ی شغلی به دانش آموزان ،برگزاری نمایشگاه های متنوع و.. مطالبی بیان ودرپایان مدیران نقطه نظرات وتوصیه های تکمیلی را بیان کردند.