نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هماهنگی درراستای هفته مشاغل

برگزاری جلسه ی هماهنگی درراستای هفته مشاغلبا هدف  تببین رشته های  اشتغال زا و هدایت تحصیلی  دانش آموزان پایه ی نهم  ،جلسه توجیهی  مدیران هنرستان های فنی حرفه ای ،کاردانش  ناحیه دو  با حضور معاون آموزش وکارشناس آموزش متوسطه  مدیریت درمحل سالن اجتماعات  این ناحیه  برگزار گردید در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام وحی حسین کهدویی معاون آموزش متوسطه  مطالبی درخصوص نیاز جامعه و موضوع رشته و شغل بیان داشتند وبه مدیران توصیه نمودند موضوع هدایت تحصیلی  پایه سوم راهنمایی با دقت تمام و با همکاری وهماهنگی  مشاورین  راهنمایی دانش آموزان در خصوص کسب نمره لازم برای رشته مورد علاقه اقدام لازم انجام گیرد تا دانش آموزان بر اساس نیاز جامعه و علاقه انتخاب رشته نمایند .همچنین  درادامه جلسه پس ازبیان نقطه نظرات مدیران مقررشد  هنرستان های پسرانه ودخترانه  نمایشگاهی از  توانمندی  ، پتانسیل وظرفیت های  موجود درراستای شغل و رشته های تحصیلی دایر ودانش آموزان پایه سوم از نمایشگاه ها بازدید نمایند.