نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی مدیران کودکستانهای ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه ی مدیران کودکستانهای ناحیه دو یزدخانم سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش در این جلسه، پیرامون شیوه نامه ساماندهی و مدیریت اجرایی کودکستانها در سال تحصیلی جاری  به ایراد سخن پرداخت.

وی مراحل فرآیند تطبیق مجوز کودکستان ها را برشمرد و توضیحاتی در زمینه ی  میزان افزایش شهریه کودکستانها بیان داشت.

بهادرزاده همچنین، بر لزوم استفاده از محتواهای مورد تایید سازمان ملّی تعلیم و تربیت -  توانمند سازی مدیران ، مربیان و اولیاء کودکان تاکید کرد.
 در ادامه،  علی زارع معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد،  ضمن بیان اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول بنیادین در کودکستان ها، به
لزوم مطالعه دقیق شیوه نامه ی سازمان ملی تعلیم و تربیت توسط مدیران کودکستان هاو رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی، تاکید کرد

در پایان این جلسه  از تعداد دو کودکستان ناحیه دو یزد، بازدید به عمل آمد.