نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ماهانه ی سرگروهها و سرتیم های پرورشی مدارس ناحیه ی دو یزد

برگزاری جلسه ی ماهانه ی سرگروهها و سرتیم های پرورشی مدارس ناحیه ی دو یزد


اولین قدم برای پیشرفت در امورات مختلف پذیرش و بررسی ایرادات موجود می باشد

علی خدایی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه با بیان این مطلب افزود: این نوع پذیرش باعث می شود ما بتوانیم روش ها و برنامه ها را در جهت پیشرفت هرچه بهتر سوق دهیم.
وی تاکید کرد: برای پیشرفت باید از سوءتفاهمات  پیشگیری نموده و خودمان روایت گر مسائل و حقایق باشیم تا اطلاعات صحیح و امنی به دست دانش آموزان برسد. زیرا اگر این مهم صورت نگیرد، منابع ناآگاه و یا منابعی که دارای قصد و غرض می باشند اطلاعات ناصحیح را منتقل خواهند کرد.


  خدایی همچنین خاطرنشان ساخت: 13 آبان  فرصتی مغتنم جهت اجرای جهاد تبیین می باشد که باید برای دانش آموزان آگاه  سازی و تبیین این رخداد بزرگ صورت بگیرد.