نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای اداری ناحیه دو

برگزاری جلسه ی شورای اداری ناحیه دوباهدف هم افزائی ،همگرایی وهمفکری باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر کارکنان مدیریت، جلسه ی شورای اداری این ناحیه در محل نمازخانه مدیریت برگزارشد. دراین جلسه شاهنده رابط بازرسی درخصوص مسائل کلی آموزشی ، تعامل افزایی ، تکریم ارباب رجوع ودیگر مسائل ومشکلات جاری نقطه نظراتی بیان نمود. همچنین بی شمار کارشناس عملکرد وارزیابی ناحیه دو چگونگی تکمیل فرم های ارزشیابی عملکردی کارکنان را تشریح نمود. درپایان نیروهای جدید الورودبه مدیریت معارفه واز نیروهای خروجی با اهدای لوح سپاس تکریم شد.گفتنی است درحاشیه این جلسه انتخابات نمایندگان  شورای اداری کارکنان برگزار وپس ازرای گیری محسن رحمت و زهرا السادات رضوی به عنوان نمانیدگان کارکنان اداری ناحیه دو انتخاب شدند.

منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دراین جلسه صمیمانه اززحمات وتلاش های کارکنان قدردانی وبر تدوین گزارش  عملکردی شش ماهه ی اول 95تاکید نمود.