نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ستاد نهضت سواد آموزی ناحیه دو

برگزاری جلسه ی ستاد نهضت سواد آموزی ناحیه دوجلسه ستاد نهضت سواد آموزی ناحیه دو یزد باحضور مسئولینی از سواد آموزی استان، ناحیه دو و جمعی از مدیران ابتدائی درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

حسن حاضری  نماینده سوادآموزی دراستان  دراین جلسه با اشاره به نقش حیاتی سواد در توسعه همه جانبه کشور و به لحاظ عزم و اراده  دستگاه ها  در مبارزه با بیسوادی، ضمن تقدیر از زحمات انجام گرفته در راستای کاهش نرخ بیسوادی توسط آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی، به سختیها و عدم انگیزه بی سوادان اشاره و همکاری و مساعدت تمامی  نهاد ها را درجهت بهبود وضعیت سوادآموزی خواستار شد.

در ادامه خدیجه کریمی  رئیس سوادآموزی ناحیه دو  با بیان اهمیت و جایگاه سواد آموزی به اهم فعالیت های صورت گرفته درراستای  بهبود بخشی به سواد آموزی اشاره وخواستار همکاری بیشتر دراین زمینه شد.  

گفتنی است دراین جلسه "بررسی بانک اطلاعاتی باقیمانده اولیا  بیسواد وارایه راهکار مناسب درجذب آنان " در دستور کار اعضای جلسه قرارگرفت ودرخصوص آن بحث وتبادل نظر شد.