نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ستاد اوقات فراغت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد.

برگزاری جلسه ی ستاد اوقات فراغت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد.


نگاه به اوقات فراغت باید نگاه غنی سازی آن باشد و صرف نگاه به پر کردن اوقات فراغت، ما را به نتیجه ی مطلوب نخواهند رساند.

علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد  در جمع اعضای ستاد اوقات فراغت این ناحیه، با بیان این مطلب افزود: اوقات فراغت در طول سال وجود دارد، اما در تابستان فقط زمان آن بیشتر است.

وی  گفت: اگر ما برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه نداشته باشیم، بدخواهان نظام برای آنان برنامه ریزی می کنند و بر مبنای اقتضای سنّ این عزیزان، ممکن است در این مسیر موفق شوند .

 خدایی تاکید کرد: فعالیتهای اوقات فراغت، مکمّل دوره های تحصیلی  و ناظر بر ساحت های شش گانه ی سند تحوّل بنیادین هستند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد فعالیت دانش آموز در کلاسهای اوقات را باعث آمادگی هرچه بهتر او برای ورود به سال تحصیلی جدید دانست و افزود: همانگونه که در این بازه ی زمانی، برای دانش آموز برنامه ریزی می کنیم، باید همکاران خود را نیز تحت پوشش آموزشهای نوین قرار دهیم تا دانش آنان در قالب همین کلاسهای اوقات فراغت بروز شود و برای تحقق این امر بایستی در کانونها ی فرهنگی تربیتی زمینه ای فراهم شود تا همکاران نیز بتوانند استفاده کنند که در این بین، نقش گروههای آموزشی ویژه است.

وی روش جذب دانش آموز برای سوق دادن به اینگونه کلاسها  و مشارکت فعال او را هنری وصف ناپذیر عنوان کرد و گفت: برای این مهم باید بسته های تشویقی در حوزه های مختلف برای مدارس مدّ نظر قرار گیرد.

 خدایی تعیین نرخ شهریه ی کلاسهای اوقات فراغت را مستلزم مصوبه ی شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد دانست و گفت: در برگزاری این کلاسها از جمله فعالیت های ورزشی، باید مبنای سبک زندگی، تمدن و جهانی شدن مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، کانون های درون مدرسه ای می توانند این هدف را محقّق نمایند.

وی همچنین خواستار برنامه ریزی برای اوقات فراغت در جهت نیازهای دانش آموزان شد و گفت : برگزاری اردو به معنای واقعی آن می تواند اثراتی ماندگار در روح و ذهن دانش آموزان به یادگار بگذارد.

خدایی همچنین از زحمات، همکاری و همراهی اعضای ستاد اوقات فراغت با یکدیگر تجلیل کرد.

 لازم به یادآوری است:  در این جلسه که کارشناسان حوزه ی پرورشی، مسئولین کانونهای ورزشی، کانونهای فرهنگی تربیتی، دارالقرآنها، پژوهش سراها، بسیج دانش آموزی و سمپاد حضور داشتند، هرکدام به بیان دیدگاههای خود  در این خصوص پرداختند.