نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ستاد امتحانات ناحیه دو

برگزاری جلسه ی ستاد امتحانات ناحیه دوباحضور مدیرآموزش وپرورش ودیگر اعضا ،جلسه ی ستاد امتحانات  ناحیه دو درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.دراین جلسه "ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش برضرورت توجه بیشتر به مسئله امتحانات وهمگرایی بیشتر با مدارس تاکید نمود.

درادامه "محسن رحمت کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی " سلسله مطالبی درباب کیفیت بخشی بیشتر به امتحانات بیان نمود.

شایان ذکراست امتحانات دانش آموزان ازاول خرداد96 شروع خواهد شد.