نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی توجیهی مسابقه کتابخوانی «خانواده سلامت » اداره سوادآموزی ناحیه دو

برگزاری جلسه ی توجیهی مسابقه کتابخوانی «خانواده سلامت » اداره سوادآموزی ناحیه دوباحضوررئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو وجمعی از آموزش دهندگان دوره انتقال  و باهدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین سوادآموزان و خانواده ها ،جلسه ی توجیهی مسابقه کتابخوانی «خانواده سلامت » اداره سوادآموزی ناحیه دو درمحل دفتر این اداره  برگزارشد. 

خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو گفت: محتوای مسابقه کتابی تحت عنوان خانواده سلامت است با محتوای مصرف بهینه منابع آب و بهداشت و تندرستی تهیه و تولید شده، که به زودی در اختیار سواد آموزان دوره انتقال  قرار داده خواهد شد و در کلاس های همین دوره به سواد آموزان دوره انتقال آموزش داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از سواد آموزان دوره انتقال  این است که به صورت جدی موضوع برگزاری این مسابقه را با خانواده ها مطرح  و آنان را به مطالعه کتاب خانواده سلامت به  منظور شرکت فعال تر در مسابقه کتابخوانی ترغیب  وتشویق نمایند.

شایان ذکراست این اقدام فرهنگی- آموزشی در روز ۱۷ شهریور، درسالروز جهانی مبارزه با بی سواد همزمان با سراسر کشور با شرکت قریب به 80نفر برگزارخواهدشد.