نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه گروه های آموزشی متوسطه ناحیه دو

برگزاری جلسه گروه های آموزشی متوسطه ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای همگرائی وهم افزائی وهمسوئی دربحث وبررسی مسائل درسی آموزشی، با شرکت جمعی از دبیران و حضور "دکتر راد" عضور هیئت علمی جهاد کشاورزی استان، جلسه هم اندیشی  گروه های آموزشی متوسطه  ناحیه دودرمحل ضمن خدمت امام جعفرصادق برگزارشد. گفتنی است معاون آموزش متوسطه ومسئول گروه های آموزشی ناحیه دو نیز دراین جلسه حضور داشتند.