نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد به میزبانی ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه کارگروه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد به میزبانی ناحیه دو یزد در این جلسه مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد -  سرپرست ناحیه یک یزد -  معاونین پشتیبانی - کارشناس مسئولان مشارکت های مردمی و کارشناس مسئولان حقوقی نواحی یک و دو یزد حضور داشتند، بررسی مصوبات جلسات قبل این  شورا و نیز  پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و همچنین آسفالت و ایزوگام مدارس در دستور کار وقرار گرفت.