نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سواد آموزی ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه کارگروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سواد آموزی ناحیه دو یزددر این جلسه،علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با تجلیل از فعالیت های انجام شده در اداره ی سواد آموزی، پیرامون اهمیت کلاس های سواد آموزی و پیگیری جهت برگزاری هرچه بهتر و ارتقاء سطح کیفی این کلاسها به ایراد سخن پرداخت.

 در ادامه خانم خدیجه کریمی رئیس سواد آموزی ناحیه دو یزد، حجم آماری سواد آموزی ناحیه در سال جاری را بیان و برخی مشکلات موجود و نیز شکل گیری کلاسها را برشمرد.