نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه دو

برگزاری جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه دوبه منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت جذب و نگهداشت سوادآموزان، کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو تشکیل جلسه داد.

"منصور ارجمندی "مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ، دراین جلسه با تبریک آغار دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی وگرامیداشت یادوخاطره شهدا، امام راحل (ره) و شهدای آتش نشانی با اشاره به توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی تاکید نمود برای جذب و نگهداشت افراد بی سواد باید محرک و الزامات بسیار قوی وجود داشته باشد تا افراد بی‌سواد انگیزه لازم برای سوادآموزی داشته باشند.

"مرآت امین الرعایا" معاون سوادآموزی استان نیز دراین جلسه با تبریک دهه مبارک فجر وگرامیداشت یاد خاطره شهدا وامام راحل (ره) وتشکر ازحضور اعضای کارگروه به اجرای دو طرح اولویت دار"بومی سازی سواد آموزی ویژه روستائیان "وآشنائی سوادآموزان با کامپیوتروزبان خارجه "بصورت آزمایشی دراستان اشاره وخواستار مستندسازی فعالیت های سوادآموزی واستفاده از ظرفیت مدیران مدارس برای اجرایی شدن برنامه‌های سوادآموزی شد.در ادامه هریک از اعضای کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی و نمایندگان دستگاه های مرتبط با سوادآموزی به بیان راهکارهایی در خصوص نحوه جذب و نگهداشت بی سوادان پرداختند. گفتنی است درپایان "خدیجه کریمی " رئیس سواد آموزی ناحیه دو صمیمانه از حاضرین تشکر نمود.