نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه بهبودکیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دو

برگزاری جلسه کارگروه بهبودکیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دودرراستای تقویت وتوسعه اهداف وبرنامه های سوادآموزی با رویکرد کبفیت وتعمیق بخشی به فعالیت های سوادآموزی باحضور مدیران آموزش وپرورش نواحی یک و دو، معاون سوادآموزی استان ودیگراعضا ،جلسه کارگروه بهبودکیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دودرمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

دراین جلسه " منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو" ضمن تشکر صمیمانه ازحضور اعضا برضرورت توجه جدی تمامی دستگاه ها دراستفاده از ظرفیت ها وقابلیت ها جهت گسترش برنامه های آموزشی سوادآموزی به منظور محوبیسوادی تاکید نمود.همچنین "مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن نکوداشت هفده شهریور روزجهانی سوادآموزی وتشکراز زحمات اعضا ی کارگروه وبا اشاره به شعار سال سوادآموزی (سوادآموزی دیجیتال) خواستارتقویت فعالیت های آموزشی ،توسعه همکاری های کیفی بخشی ،اطلاع رسانی ،تبلیغ برنامه های سوادآموزی درجامعه هدف وتعامل افزائی بیشتر جهت محوکامل بیسوادی درشهرستان یزدشد. گفتنی است دراین جلسه "نمایندگان دستگاه های مرتبط با سوادآموزی"  به تشریح فعالیت های سوادآموزی درخصوص تفاهم نامه های آموزشی وفرهنگی سوادآموزی پرداختند واعضای کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی نقطه نظرات وتوصیه های تکمیلی راببان نمودند.لازم به ذکراست استان یزد درمقوله برنامه های سوادآموزی ومحو بیسوادی سرآمد است .