نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هیات امنای دبیرستان ماندگار مارکار

برگزاری جلسه هیات امنای دبیرستان ماندگار مارکاربا حضور مدیر کل نوسازی مدارس  استان ، معاون  آموزش متوسطه  اداره کل ودیگر اعضا ، جلسه ی هیات امنای دبیرستان ماندگار مارکار تشکیل شد. دراین جلسه در زمینه مسائل ومشکلات آموزشی ، وترمیم و بهسازی نقاط آسیب پذیر دبیرستان ماندگار  مارکار تبادل اندیشه وتصمیم گیری  شد.