نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران متوسطه دوره اول

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران متوسطه دوره اولجلسه ی هم اندیشی وهمگرائی   مدیران دوره اول متوسطه  با حضور مدیر آموزش وپرورش ومعاون آموزش متوسطه  ناحیه دودرمحل دبیرستان دخترانه شاهد افشار  برگزار شد. به گزارش  روابط عمومی  واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد جلسه همسوئی وهم اندیشی  مدیران دوره اول متوسطه  ناحیه دو در محورهای  برنامه ریزی جهت سال تحصیلی آتی، بررسی مشکلات مربوط به فضا ونیروی انسانی ، رعایت آئین نامه و قوانین مربوطه ، تبیین تجارب برتر مدیریتی و ارایه فعالیت های آموزشی یکساله ، تاکید براهمیت هدایت تحصیلی ، انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم وپیشرفت تحصیلی  تشکیل شد.شایان ذکراست دراین جلسه "ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ، "کهدوئی معاون آموزش متوسطه "  ناحیه دو و" شاهنده رابط بازرسی " درخصوص مسائل آموزشی ، تربیتی ، حل وفصل مشکلات ثبت نام دانش آموزان  توصیه ها و نقطه نظرات تکمیلی را بیان نمودند. بیان نقطه نظرات مدیران توسط نماینده مدیران از دیگر برنامه این جلسه است .