نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ابتدایی

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ابتدایی


درراستای تمهید مقدمات چرخه آموزشی :

به گزارش روابط عمی واطلاع رسانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو ، جلسه هم اندیشی  ، همفکری وهمگرایی مدیران ابتدایی ناحیه دو باحضور معاون آموزش ابتدایی استان ، مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو و دیگر مسئولین در محل پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزارشد.در این جلسه منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با تبریک هفته دولت وتقدیر از زحمات مدیران در زمینه بهبود کیفیت ارتقای مدیریت آموزشگاهی ، مسایل وچالش های که مدیران با آن مواجه هستند و همچنین کیفیت بخشی به طرح ها و برنامه های آموزش ابتدایی مطالبی بیان نمودوبرآماده سازی مدارس جهت سال تحصیلی 96-95 تاکید کرد. درادامه جلسه کارشناسان ابتدایی اداره کل سعیده بهادر زاده معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو با تشکر صمیمانه از تلاش های مدیران ،گزارشی از طرح ها وبرنامه های کیفی بخشی به آموزش ابتدایی درسال جدید ارایه نمودند.

بررسی رشد وافت تحصیلی، تشکیل گروه های درسی ،توئلید بسته هاتی آموزشی ،برگزاری کلاس های توانمندسازی وادامه طرح تعالی مدیریت وتدبیر از دیگر موضوعات مورد بحث وتبادل نظر دراین جلسه بود.

شایان ذکراست درپایان جلسه از زحمات چندین ساله سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو و 24نفر از مفتخرین به بازنشستگی  ابتدایی با اهدای لوح سپاس و هدایایی تکریم وتجلیل بعمل آمد.