نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هماهنگی بین آموزش دهندگان دوره انتقال نهضت سواد آموزی ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه هماهنگی بین آموزش دهندگان دوره انتقال نهضت سواد آموزی ناحیه دو یزدخدیجه کریمی رئیس نهضت سواد آموزی ناحیه دویزد در این جلسه  ابعاد مختلف مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری را توجیه و تبیین کرد.