نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معاونین مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه معاونین مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد


جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی ناحیه دو در قالب ده گروه برگزار گردید.
محور اصلی این جلسه، آموزش و ارزیابی بود

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه علی زارع بیدکی، معاون آموزش ابتدایی به تشریح و تبیین آیین نامه های مهم اجرایی، شرح وظایف معاونین آموزشی، و نحوه نظارت آنان بر امور آموزشگاه  از طریق دفتر ارتقای عملکرد پرداخت.

وی تاکید کرد معاونین آموزشی باید در تمامی مسائل اجرایی مدرسه با مدیر همکاری داشته باشند.

همچنین باقر ملاباقری کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، در این جلسه  مصادیق تخلفات اداری را تشریح کرد.

لازم به یادآوری است : این جلسه طی ده مرحله برگزار گردید.