نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معارفه ی اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه معارفه ی اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی ناحیه دو یزد


جلسه معارفه ی اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی ناحیه دو یزد، برگزار گردید.

به گفته خانم حسینی، کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه، اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و نیز اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی  در نشستی صمیمانه معرفی شدند.

همچنین در این جلسه پیرامون مسایل مختلف در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی  بحث و تبادل نظر شد.