نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مربیان همراه در دبیرستان دکتر بتول امام حسینی

برگزاری جلسه مربیان همراه در دبیرستان دکتر بتول امام حسینی


جلسه مربیان همراه

در راستای تعمیق و کیفیت بخشی به مسائل پرورشی فرهنگی جلسه ی مربیان همراه ناحیه دو با حضور جمعی از معاونین و مربیان پرورشی در دبیرستان دکتر بتول امام حسینی برگزار گردید. در حاشیه این جلسه مربیان همراه از مراسم صبحگاه، اجرای دعای عهد و اتاق شهدا بازدید نمودند.