نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران همیار مقطع ابتدایی

برگزاری جلسه مدیران همیار مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دویزد، علی زارع معاون آموزش  ابتدایی ناحیه دو  در این جلسه به بررسی و ارائه راهکارهایی در زمینه ی ادامه ی روند آموزش غیر حضوری در این مقطع پرداخت.

وی همچنین از برگزاری همایش معاونین آموزشی مدارس ابتدایی در هفته دوم اسفندماه خبرداد.