نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران مدارس هیئت امنایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد.

برگزاری جلسه مدیران مدارس هیئت امنایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد.در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات مدارس هیئت امنایی از جمله ثبت نام، محدوده، شهریه و مسائل عمرانی، آموزشی و پرورشی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین  در پایان این جلسه، به اتفاق آراء، نماینده مدیران مدارس هیئت امنایی ناحیه دو یزد  انتخاب گردید.