نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای نظارت و هماهنگی سما یزد

برگزاری جلسه شورای نظارت و هماهنگی سما یزدبا حضور مدیر کل آموزش وپرورش  استان ، ودیگر اعضای شورا، جلسه شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد برگزارشد. دراین جلسه در زمینه ی ارایه خدمات فرهنگی و آموزشی به دانش آموزان و ... تبادل نظر و تصمیم گیری شد.