نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با حضور مجازی معاونین وزارت متبوع

برگزاری جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با حضور مجازی معاونین وزارت متبوع


گزارش تصویری