نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سرگروه های مدیران همیار ناحیه دو

برگزاری جلسه سرگروه های مدیران همیار ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو جلسه ی نماینده مدیران و سرگروه های مدیران همیار سه مقطع  ناحیه دو  درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

دراین جلسه که دکتر دلیجانی از بیمه سلامت ، شهسواری مسئول صندوق ذخیره فرهنگیان استان نیز حضور داشتند موضوعات معرفی مرکز مشاوره دکتز طاهری (جدید التاسیس) وتبیین برنامه های آن در سال تحصیلی ، طرح حمایت از دانش آموزان بی بضاعت ومستعد و بررسی دیگر مسائل آموزشی در دستورکارقرارگرفت .

درپایان مدیران نقطه نظرات و توصیه ها ی تکمیلی را بیان کردند.