نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

برگزاری جلسه ستاد هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه


در این جلسه تصمیم گیری برای ثبت نام دانش آموزان با اولویت (ب) رشته های علوم تجربی و علوم انسانی و فنی حرفه ای صورت گرفت...

به گزارش روابط عمومی ناحیه دویزد، در این جلسه محمد علی شایق رئیس، اداره  مشاوره تربیتی - تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از ادامه فعالیت پایگاه هدایت تحصیلی نواحی یک و دو خبر داد.

در ادامه مطهریان معاون آموزش متوسطه در مورد ملاک های تصمیم گیری برای ثبت نام دانش آموزان اولویت (ب) رشته های علوم تجربی و علوم انسانی و فنی حرفه ای آمار و اطلاعات موجود را ارائه و با نظر جمع تصمیم گیری های لازم انجام شد.

همچنین در این جلسه در مورد نحوه انطباق  تراز دانش آموزان انتقالی از مناطق و شهرستان ها به مرکز استان و لزوم ارجاع به کمیته هدایت تحصیلی، بحث و تبادل نظر شد.