نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد نظارت برثبت نام دانش آموزان در آموزش وپرورش ناحیه دو

برگزاری جلسه ستاد نظارت برثبت نام دانش آموزان در آموزش وپرورش ناحیه دو


نخستین گام برای آغاز سال تحصیلی جدید :

با هدف  تکمیل چرخه آموزش همگانی باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دوودیگر اعضای ستاد ثبت نام  مدیریت اولین گام برای شروع سال تحصیلی جدید با محوریت  ثبت نام دانش آموزان برداشته شد.

منصور ارجمندی  در اولین جلسه ستاد نظارت برثبت نام دانش آموزان با تبریک اعیاد شعبانیه  بررعایت مفاد دستوالعمل ثبت نام دانش آموزان درمحدوده های جغرافیای مدارس و نظارت مستمر بر ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 96-۹5تاکید نمود.

شایان ذکراست دراین جلسه  نقطه نظرات وپیشنهادات  اعضاء بیان و دستوالعمل ثبت نام دانش آموزان  تشریح ودر خصوص محدوده های جغرافیای مدارس و نحوه نظارت بر ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی ۹6-۹5 بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد. همچنین  نظارت و بازدید از مدارس ،ثبت نام به صورت متمرکز و با هماهنگی کارشناسی ها و رعایت ظرفیت ثبت نام  درمدارس از دیگر مواردی بود که دراین جلسه  مورد تبادل نظر قرارگرفت.