نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد شاهد آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه ستاد شاهد آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


کرونا علیرغم مشکلات متعدد، فرصت خوبی بود تا خانواده ها به اهمیت کار معلم بیشتر و بهتر پی برده و به منزلت معلم واقف شوند.

حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در جمع اعضای ستاد شاهد ناحیه، با طرح نکاتی در مورد مقایسه آموزش حضوری و مجازی، گفت: هیچ چیز جای حضور در کلاس را نمی گیرد و برآنیم تا در صورت مناسب بودن شرایط، واکسیناسیون دانش آموزان به نحو  مطلوب صورت گیرد و انشاء ا... سال تحصیلی جدید به بهتیرن نحو ممکن آغاز شود.

وی افزود: سعی شده تا حد توان و امکان، عدالت اجتماعی در مدارس ناحیه دو رعایت شود.

سپس حجه الاسلام نقیبی رئیس بنیاد شهید شهرستان یزد با بیان این که کرونا علیرغم مشکلات متعدد، فرصت خوبی بود تا خانواده ها به اهمیت کار معلم  بیشتر و بهتر پی برده و به منزلت معلم واقف شوند گفت: آموزش و پرورش برای رویارویی با پدیده ای بنام کرونا آمادگی نداشت، اما عملکرد بسیار خوبی در این دوران داشته است.

وی افزود: در زمینه ی تاسیس هنرستان شاهد وفاق ملی وجود دارد و ما باید عزم خود را جزم و پیگیری لازم را انجام دهیم تا این مهم به بار نشیند.

نقیبی  همچنین خواستار برگزاری کلاسهای تقویتی بیشتر برای داشن آموزان کم بضاعت شاهد شد.

در ادامه فخر آبادی رئیس اداره شاهد اداره کل آموزش و پرورش استان با تشکر از مدیریت ناحیه دو یزد در زمینه ی اختصاص آموزشگاههای  با کیفیت مطلوب و  در خور شان با امکانات بسیار خوب و مناسب، به عنوان مدارس شاهد، گفت: در صدد هستیم  در سال تحصیلی آینده، تعداد دو هنرستان شاهد به تفکیک جنسیت در سطح ناحیه دو راه اندازی نمائیم.

همچنین علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه دو یزد، گزارشی از وضعیت شرکت دانش آموزان مدارس شاهد در مسابقات مختلف قرآنی و فرهنگی هنری ارائه و خواستار درج درس تفکر و سبک زندگی در سیستم فوق برنامه ستاد شاهد شد.