نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد امتحانات ناحیه دو

برگزاری جلسه ستاد امتحانات ناحیه دودرراستای تکمیل فعالیت های چرخه ی آموزش باحضور مدیر آموزش وپرورش ودیگر اعضا جلسه ستاد امتحانات ناحیه دودرمحل سالن اجتماعات برگزارشد. دراین جلسه "محسن رحمت  مسئول سنجش وامتحانات " و دبیرجلسه گزارش تفضیلی از فعالیت های ستاد امتحانات ارایه و اهم نقطه نظرات وتوصیه های تکمیلی را جهت کیفیت بخشی به امتحانات بیان نمود.