نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد امتحانات سوادآموزی ناحیه دو

برگزاری جلسه ستاد امتحانات سوادآموزی ناحیه دوجلسه ستاد امتحانات نهضت سوادآموزی ناحیه دو باحضورمعاون سوادآموزی استان، مدیرآموزش وپرورش ،رئیس سوادآموزی ناحیه دو ودیگر اعضادرمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.دراین جلسه امین الرعایا معاون سوادآموزی استان درخصوص تشکیل مراکز یادگیری محلی دولتی درسال جاری مطالبی  بیان وبرپیگیری تامین اعتبارات لازم تاکید نمود.همچنین حسن حاضری رئیس اداره سنجش وارزشیابی سوادآموزی استان درزمینه وضعیت پرونده ها وکسب رتبه دوم ناحیه دو وتوجه به حساسیت امتحانات بیاناتی ارایه نمود.

گفتنی است دراین جلسه  دیگر موضوعات انتخاب مسئولین حوزه امتحانات ،انتخاب ناظر حوزه،دایرشدن مرکز یادگیری محلی دولتی در دبستان مهدیه و دیگر مسائل ومشکلات جاری سوادآموزی مورد بحث وتبادل نظراعضا قرارگرفت.