نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد امتحانات آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه ستاد امتحانات آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


در این جلسه پیرامون امتحانات داخلی مدارس بحث و تبادل نظر شد.
گزارش تصویری