نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد امتحانات آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه ستاد امتحانات آموزش و پرورش ناحیه دو یزد حمید اسمعیلی زاده مدیرآموزش و پرورش ناحیه دویزد در این جلسه با بیان کلیاتی از روند برگزاری امتحانات  نوبت اول در شرایط شیوع کرونا، بر نظارت هرچه بهتر بر روند مطلوب این امتحانات تاکید کرد.

سپس حامد جعفری راد کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی ناحیه دو به توجیه و تبیین ابعاد مختلف شیوه نامه ی برگزاری امتحانات نوبت اول در مدارس سه مقطع پرداخت.

در ادامه پس از ارائه نظرات و پیشنهادات حضّار جلسه، حوزه های برگزاری  امتحانات نهایی مشخص و مقرر گردید درسایر پایه ها در مدارس روزانه این امتحانات به صورت غیر حضوری برگزار گردد.