نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی – آموزشی سواد آموزی ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه توجیهی – آموزشی سواد آموزی ناحیه دو یزد


جلسه توجیهی – آموزشی سواد آموزی ناحیه دو یزد با حضور مسئولین سوادآموزی و تعدادی از آموزش دهندگان سواد آموزی2 برگزار گردید.

 دراین جلسه حسن شکاری، چگونگی و مقررات برگزاری کلاس و رعایت زمانبندی مربوطه ، داشتن برنامه کلاسی در طول دوره و همکاری با ناظرین و راهنمایان آموزشی تشریح را نمود.

 خانم دهقان نیز مقررات تکمیل پرونده و نحوه ی برگزاری امتحانات را بطور کامل شرح داد.

همچنین فرایند کار درسامانه از ابتدا تا پایان کلاس به صورت عملی انجام شد.

در ادامه جلسه ناظرین آموزشی به بیان مقررات و نحوه ی تایید کلاسها، حضور و غیاب پرداختند.