نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی هدایت تحصیلی مدارس دوره اول متوسطه ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه توجیهی هدایت تحصیلی مدارس دوره اول متوسطه ناحیه دو یزد


این جلسه خاص مدیران و مشاوران مدارس دوره اول متوسطه برگزار گردید.
جلسه توجیهی مدیران و مشاوران مدارس دوره اول متوسطه در مورد هدایت تحصیلی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دویزد، در این جلسه هادی مطهریان معاون آموزش متوسطه ی این مدیریت به توجیه و تشریح فرمهای شش و هفت ویژه هدایت تحصیلی پرداخت.

در این جلسه که شایق رئیس هسته ی مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان نیز حضور داشت، همچنین خانم مختاری کارشناس هسته  مشاوره ناحیه دو یزد در این جلسه از حضار خواست: در تشکیل فوری کمیته هدایت تحصیلی آموزشگاه خود اقدام کنند.

 وی جدول زمانبندی ثبت نام دانش آموزان را با توجه به اولویت الف : رشته های تجربی - انسانی - معارف در فاصله زمانی 25 تیرماه جاری لغایت 13 مردادماه 99 اعلام کرد که باید مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کادر مدرسه و ارباب رجوع به انجام رسانند.