نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی هدایت تحصیلی متوسطه دوره اول

برگزاری جلسه توجیهی هدایت تحصیلی متوسطه دوره اولبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی ناحیه دو باهدف همگرائی ، همسوئی و هم افزایی  در راستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی ،هدایت وراهنمائی  دانش آموزان جهت انتخاب رشته مناسب و توازن سازی در رشته های نظری وکاردانش وفنی حرفه ای ،جلسه ی  توجیهی هدایت تحصیلی مدیران متوسطه دوره اول ناحیه دو در سالن اجتماعات  برگزارشد. دراین جلسه که معاون آموزش متوسطه وکارشناسان مربوطه  وحوزه مشاوره حضور داشتند در زمینه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته تصمیم گیری شد. حسین کهدوئی معاون آموزش متوسطه دراین جلسه با توجه به  چالش های موجود در موضوع هدایت تحصیلی تاکید نمود نگاه به هدایت تحصیلی باید اثربخش و با رویکردی آگاهانه صورت پذیرد. گفتنی است در ادامه نمون برگ های شیوه نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم توزیع و درخصوص آن بحث و تبادل نظر شد.