نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی مراقبین سلامت مدارس ناحیه دو یزد، ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی مراقبین سلامت مدارس ناحیه دو یزد، ویژه آغاز سال تحصیلی جدید به گفته خانم رهجو، کارشناس مسئول بهداشت و سلامت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه، علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه،  از زحمات بی شائبه مراقبین سلامت و پزشکان تجلیل  و پیرامون ارزش کار این همکاران به ایراد سخن  پرداخت.

 همچنین خانم دکتر درخشان فرد و آقای دکتر درخشان فرد، شرح وظایف مراقبین سلامت را   تبیین و به سوالات همکاران پاسخ دادند.