نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توانمندسازی (ویژه آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی ناحیه دو)

برگزاری جلسه توانمندسازی (ویژه آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی ناحیه دو)به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، و با حضور مسئولین اداره سواد آموزی این مدیریت و آموزش دهندگان آموزش دهندگان در سالن اجتماعات مرکز مرکز مشاوره مدیر طاهری برگزار شد. در ابتدا کریمی رئیس اداره نهضت سواد آموزی در خصوص رعایت شرایط کلاسگزاری به ویژه دوره انتقال،رعایت نکات آموزشی، اجرای طرح های آموزشی و ... نکاتی را ارائه و اهمیت دوره ضمن خدمت کلاسها تشریح شد.

گفتنی است در این دوره کتب فارسی دوره سواد آموزی ،قرآن دوره سواد آموزی و انتقال برای آموزش دهندگان توسط خانم خدیجه کریمی و احمد کریمی تدریس شد.