نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه بهبود کیفیت و امتحانات اداره ی سوادآموزی ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه بهبود کیفیت و امتحانات اداره ی سوادآموزی ناحیه دو یزد


با حضور علیرضا مصباح فر، معاون سوادآموزی استان یزد

در این جلسه که رئیس اداره ی سنجش و ارزشیابی سواد آموزی استان یزد نیز حضور داشت، ابتدا خانم خدیجه کریمی رئیس اداره ی سوادآموزی ناحیه دو یزد، گزارشی از وضعیت سوادآموزی حوزه ی کاری خود در شش ماهه اول سال جاری ارائه نمود و سپس در زمینه ی مراکز یادگیری، ناظرین آموزشی و  حوزه های تصحیح اوراق امتحانی مباحثی مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.