نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه انجمن اولیا ومربیان دبیرستان بنی فاطمه

برگزاری جلسه انجمن اولیا ومربیان دبیرستان بنی فاطمهجلسه اولياء ومربيان دبیرستان پسرانه بنی فاطمه با حضور اولياء دانش آموزان ،مدير ومعاونين در نماز خانه مدرسه برگزار گرديد.دراین جلسه موارد ذیل  انجام شد: تلاوت آياتي از قرآن كريم 2- سخنان مدير ومعاونين در مورد مسائل جاري مدرسه ودانش آموزان 3- معرفي داوطلبين نمايندگان اولياء ومربيان4- برگزاري انتخابات انجمن اولياء ومربيان.