نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره اول پسرانه " فاطمیه "

برگزاری جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره اول پسرانه " فاطمیه "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی باشرکت اوليا دانش آموزان ،مدير،معاونين ومشاور جلسه آموزش خانواده در نمازخانه آموزشگاه " فاطمیه "برگزار گرديد .اين جلسه بامحوریت آسيب  هاي اجتماعي وراهكارهاي مناسب براي هدايت دانش آموزان در راستای تربيت اسلامي باسخنرانی "استاد تركماني فعال فرهنگی"  برگزار گرديد.