نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره اول شهید مطهری

برگزاری جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره اول شهید مطهری


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وآموزشی با سخنرانی "منصوره شاکری "و حضور جمعی از اولیا دانش آموزان، جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره اول شهید مطهری برگزارشد.دراین جلسه درزمینه نقش اساسی خانواده در تحکیم بنیان خانواده وارتباط اولیا با مدارس بحث وتبادل نظر شد.